Ανοικτά Δεδομένα 5 ★

Ο Tim Berners-Lee, ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού και των Συνδεδεμένων Δεδομένων, πρότεινε ένα σχήμα 5 αστέρων για τα Ανοικτά Δεδομένα. Εδώ, δίνυομε παραδείγματα για κάθε βήμα απόκτησης ενός αστεριού και εξηγούμε το κόστος και τα οφέλη που τα συνοδεύουν.

5-star steps by example

Με Παραδείγματα ...

Παρακάτω, παρέχουμε παραδείγματα για κάθε επίπεδο του σχήματος 5 αστέρων του Tim για τα Ανοικτά Δεδομένα. Το παράδειγμα δεδομένων που χρησιμοποιείται σε όλη τη σελίδα είναι το 'δελτίο θερμοκρασιών για το Νευροκόπι Δράμας για τις επόμενες 3 ημέρες':

διαθέστε τα δεδομένα σας στον Ιστό (με οποιαδήποτε μορφή) κάτω από μια ανοικτή άδεια1 παράδειγμα ...
★★ διαθέστε τα δεδομένα σας ως δομημένα δεδομένα(π.χ., σε μορφή Excel αντί για σαρωμένη εικόνα ενός πίνακα)2 παράδειγμα ...
★★★ χρησιμοποιήστε μη ιδιόκτητες μορφές (π.χ., CSV αντί για Excel)3 παράδειγμα ...
★★★★ χρησιμοποιήστε URI για να ταυτοποιήσετε αντικείμενα, ώστε ο κόσμος να μπορεί να δείχνει τα δεδομένα σας4 παράδειγμα ...
★★★★★ συνδέσετε τα δεδομένα σας σε άλλα δεδομένα ώστε να παρέχετε το σημασιολογικό τους πλαίσιο5 παράδειγμα ...

Κόστος & Οφέλη ...

Ποιο είναι το κόστος και ποια τα οφέλη των δεδομένων με αξιολόγηση ;

Ως καταναλωτής ...

Ως εκδότης ...

Είναι σημαντικό να έχετε διαθέσιμα τα δεδομένα σας στον Ιστό, κάτω από μια ανοικτή άδεια (όπως την PDDL, την ODC-by ή την CC0), ωστόσο, τα δεδομένα σας είναι εγκλωβισμένα σε ένα έγγραφο. Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν πολύ δύσκολα από το έγγραφο και μόνο με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος ανίχνευσης και εξαγωγής.

Ποιο είναι το κόστος και ποια τα οφέλη των δεδομένων με αξιολόγηση ★★ ;

Ως καταναλωτής, μπορείτε να κάνετε ό,τι και με τα δεδομένα που έχουν αξιολόγηση και επιπλέον:

Ως εκδότης ...

Υπέροχα! Τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα στον Ιστό με μια δομημένη μορφή (δηλαδή αναγνώσιμα από μηχανές), ωστόσο, τα δεδομένα παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα σε ένα έγγραφο. Για να εξάγετε τα δεδομένα από το έγγραφο, εξαρτάστε από ιδιόκτητο λογισμικό.

Ποιο είναι το κόστος και ποια τα οφέλη των δεδομένων με αξιολόγηση ★★★ ;

Ως καταναλωτής, μπορείτε να κάνετε ό,τι και με τα δεδομένα που έχουν αξιολόγηση ★★ και επιπλέον:

Ως εκδότης ...

Εξαιρετικά! Τα δεδομένα δεν είναι απλά διαθέσιμα μέσω του Ιστού, αλλά ο καθένας τώρα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εύκολα. Από την άλλη μεριά, είναι ακόμα δεδομένα που βρίσκονται πάνω στον Ιστό και όχι δεδομένα μέσα στον Ιστό.

Ποιο είναι το κόστος και ποια τα οφέλη των δεδομένων με αξιολόγηση ★★★★ ;

Ως καταναλωτής, μπορείτε να κάνετε ό,τι και με τα δεδομένα που έχουν αξιολόγηση ★★★ και επιπλέον:

Ως εκδότης ...

Θαυμάσια! Τώρα τα δεδομένα είναι μέσα στον Ιστό. Τα (πιο σημαντικά) στοιχεία δεδομένων έχουν ένα URI και μπορούν να διαμοιρασθούν στον Ιστό. Ένας εγγενής τρόπος να αναπαραστήσετε τα δεδομένα είναι με RDF, ωστόσο για άλλες μορφές όπως η Atom μπορεί να γίνει μετατροπή/αντιστοίχηση, αν είναι αναγκαίο.

Ποιο είναι το κόστος και ποια τα οφέλη των δεδομένων με αξιολόγηση ★★★★★ ;

Ως καταναλωτής, μπορείτε να κάνετε ό,τι και με τα δεδομένα που έχουν αξιολόγηση ★★★★ και επιπλέον:

Ως εκδότης ...

Έξοχα! Τώρα πρόκειται για δεδομένα μέσα στον Ιστό, συνδεδεμένα με άλλα δεδομένα. Τόσο ο καταναλωτής όσο και ο εκδότης επωφελούνται από το φανόμενο του δικτύου.

Δείτε Επίσης

Η μετάφραση από το πρωτότυπο στα Ελληνικά έγινε από το Δρ. Χαράλαμπο Μπράτσα. Ευχαριστούμε τον Andy Seaborne που μας ανέφερε το CSV bug, τον Kerstin Forsberg που πρότεινε την επισήμανση των δεδομένων στα παραδείγματα των 4/5 αστέρων, όπως επίσης και τον Βασίλειο Περιστερα που πρότεινε να εξηγούμε όχι μόνο το 'τι' αλλά και το 'γιατί'. Αυτή η τοποθεσία Ιστού υποστηρίζεται από την EC FP7 Support Action LOD-Around-The-Clock (LATC).