Για να δείτε τα ενσωματωμένα δεδομένα κωδικοποιημένα σε RDFa, περάστε με το ποντίκι πάνω από τις περιοχές με την κόκκινη διάστιξη. Μπορείτε επίσης να δείτε τα δεδομένα εξωτερικά στο Web Data Inspector.

Σε αυτό το παράδειγμα 4 αστέρων, χρησιμοποιήσαμε το λεξιλόγιο Meteo για να αναπαραστήσουμε τα δελτία θερμοκρασιών. Κάθε δελτίο έχει ένα URI (για παράδειγμα, 'δελτίο για τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010'), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο πλαίσιο.

Δελτίο θερμοκρασίας για το Νευροκόπι Δράμας

Ημέρα Ελάχιστη θερμοκρασία (°C)
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010
2
Κυριακή, 14 November 2010
4
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010
7