Για να δείτε τα ενσωματωμένα δεδομένα κωδικοποιημένα σε RDFa, περάστε με το ποντίκι πάνω από τις περιοχές με την κόκκινη διάστιξη. Μπορείτε επίσης να δείτε τα δεδομένα εξωτερικά στο Web Data Inspector.

Σε αυτό το παράδειγμα 5 αστέρων, χρησιμοποιήσαμε το λεξιλόγιο Meteo για να αναπαραστήσουμε τα δελτία θερμοκρασιών. Κάθε δελτίο έχει ένα URI (για παράδειγμα, 'δελτίο για τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010'), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο πλαίσιο. Επιπρόσθετα, δημιουργώντας τη σύνδεση με την τοποθεσία (#Νευροκόπι) στο άρθρο της DBpedia Δήμος Νευροκοπίου, έχουμε προσδιορίσει τα δεδομένα. Πρακτικά παρέχουμε πλαίσιο για την ερμηνεία της #θερμοκρασίας μέσα από αντίστοιχους συνδέσμους στις κλάσεις της DBpedia (Θερμοκρασία και Κλίμακα Κελσίου).

Δελτίο θερμοκρασίας για το Νευροκόπι Δράμας

Day
Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C)
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010
2
Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010
4
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010
7